Monday, 14 February 2011


Adalah Abu Said al-Hasan bin Yasar al-Bashri nama lengkap seorang tokoh sufi ini yang terkenal dengan sebutan Hasan al-Bashri. Beliau dilahirkan pada tahun 21 H. Ibunya bernama Khairah. Hasan al-Bashri adalah termasuk Ulama besar dan termasuk Imam besar serta orang yang terkemuka dari kalangan Tabi’in.[1] Seorang ahli tafsir, ulama fikih, ahli ibadah dan ulama ahli sunnah. Ilmu beliau sangat luas dan dalam, menjadi ikutan umat di masanya dan juga seorang wali (kekasih Allah) yang terkenal.
Hujjatul Islam al-Ghazali pernah berkata mengenai beliau: “ perkataan al-Hasan al-Bashri mendekati perkataan Nabi. Petunjuk yang diperolehnya hamper sama dengan petunjuk para sahabat.
Beliau juga seorang Imam besar di Bashrah. Beliau wafat pada tahun 110 H. di Bashrah. Jenasah beliau diantar dan dilepas oleh hamper seluruh penduduk bashrah.
Termasuk kata-kata hikmah beliau antara lain:
“ carilah menisnya amal dalam tiga perkara. Kalau kamu mendapatkannya maka bergembiralah dan teruslah mencapai tujuan dan jika kamu belum mendapatkannya maka ketahuilah pintu masih tertutup rapat. Tiga perkara tersebut ialah :
a.      Ketika kamu membaca al-Qur’an.
b.      Ketika kamu berdzikir, dan
c.       Ketika kamu bersujud.”
“ Tuntutlah ilmu, tapi tidak melupakan ibadah. Dan kerjakanlah ibadah , tapi tidak boleh lupa pada ilmu.”
Berapa banyak orang yang tidak dilahirkan oleh ibunya sendiri. Dan karena itulah, ada orang mengatakan : “ kekerabatan itu memerlukan kesayangan, sedangkan kesayangan itu tidak membutuhkan kekerabatan.”

by Adieb

[1] Generasi setelah sahabat

0 comments:

Post a Comment

terimakasih ^_^