Friday, 25 May 2012

sumarry kuliah hermeneutika dan filsafat bahasa, al-Qur'an dalam penafsiran imam al-Ghazali
dalam menafsirkan mencakup dua bagian
1. makna dzohir
2. makna bathin
makna dzahir lebih cenderung pada persolanan lafdziah al-qur'an seperti tajwid, mufrodzat, nahwu dan shorofnya dan juga balaghoh.
sedangkan makna bathin mencakup pembahasan maqashid syari'ah, tafsir falsafi, tafsir sufi atau falsafi.
dalam kitabnya qanun al-Ta'wil Imam Ghazali menawarkan kombinasi penasiran secara proposional antara dalil aql dan naql
wallahu a'lam

0 comments:

Post a Comment

terimakasih ^_^